Näidised toimetatakse etteantud aadressile

FI kontaktų forma

SanoSwiss UAB:lle (puh; +370 700 01320, s-posti: info@sanoswiss.com) antamianne tietoja käytetään ainoastaan näytteiden tai
markkinointimateriaalin toimittamiseen tai seminaarikutsujen lähettämiseen. Tässä lomakkeessa annetut tiedot voidaan lähettää UAB
SanoSwiss näytteiden/markkinointimateriaalin lähettämistä varten. Teillä on oikeus peruuttaa antamanne suostumus, vaatia tietojenne
korjaamista tai poistamista tai rajoittaa yhetystietojenne käyttöä. Lisätietoja osoitteesta www.sanoswiss.com.